Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole

Autori: 
E. Krčahová, S. Šestáková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-443-2
Rok vydania: 
2012
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: