Využitie nových digitálnych technológií v edukačnom procese

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti využívania nových digitálnych technológií dostupných na konkrétnej škole v edukačnom procese tak, aby nové technológie dodané do školy boli čo najrýchlejšie implementované do edukačného procesu.

Číslo akreditácie: 
1484/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: