Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa

Prehĺbenie a rozšírenie funkčnej gramotnosti učiteľov v oblasti IKT so zameraním na podporu procesu učenia sa.

Číslo akreditácie: 
1483/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: