Tvorba učebných pomôcok pomocou grafického softvéru

Vzdelávací program rozvíja u učiteľa zručnosti v oblasti využívania grafického softvéru vo vyučovacom procese pri tvorbe učebných pomôcok v 2D aj 3D grafike.

Číslo akreditácie: 
1477/2015 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Anino BELAN, BLENDER malý úvod do 3D modelovania a animácie, 2008 Bratislava
Rozhodnutie o schválení: