Skupinové formy vyučovania ústneho jazykového prejavu - debata a diskusia

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania zážitok z realizovania vybranej skupinovej formy vyučovania (debaty), námety na výber tém v súlade s pedagogickými dokumentmi predmetov a plánovanie využitia skupinových foriem vyučovania v procese aktívneho učenia sa žiakov.

Číslo akreditácie: 
1474/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: