Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese

Vzdelávací program rozvíja zručnosti učiteľov v príprave a tvorbe elektronických testov v edukačnom procese a tiež v jeho aplikácii a vyhodnocovaní prostredníctvom použitého elektronického riešenia.

Číslo akreditácie: 
1460/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: