Umelecký artefakt a zážitkovosť ako súčasť edukačného procesu v základných a stredných školách

Vzdelávací program ponúka možnosť skvalitniť interpretačné postupy v edukačnom procese v oblasti slovesného a hudobného umenia a výchovy prostredníctvom explikácie fenoménu estetického zážitku. Vzdelávací program sprístupňuje kategóriu zážitkovosti a metodické inšpirácie sú orientované na prípravu kultivovaného recipienta umeleckých diel, ktorý cez estetický zážitok a subjektívnu recepciu textu a hudby dokáže interpretovať a zhodnotiť umelecké dielo; dokáže rozlišovať variabilnosť výrazových prostriedkov slovesného a hudobného umenia; chápať význam umenia a estetickej činnosti v živote a podporiť tvorivosť - vlastnú tvorbu žiakov.

Číslo akreditácie: 
1417/2014 - KV
Dokumenty