Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole

Účastníci budú mať možnosť vykskúšať si metódy a techniky, ktoré im umožnia
tvorivo a flexibilne začleňovať prvky zážitkovej pedagogicky do vyučovania anglického jazyka a používať vyučovacie metódy a techniky na rozvoj osobnosti, kooperácie, kreativity a posilnenie spontaneity žiakov.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1360/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: