Integrácia IKT v procese vyučovania francúzskeho jazyka

Aktualizovať a udržať si profesijné kompetencie učiteľov francúzskeho jazyka v oblasti používania informačno-komunikačných technológií pre špecifiká komunikatívnej výučby francúzskeho jazyka na základných a stredných školách na Slovensku.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1322/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: