Profesijné kompetencie učiteľa francúzskeho jazyka v základnej a v strednej škole

Udržať prehlbovať a rozvíjať profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti učiteľa francúzskeho jazyka.

Číslo akreditácie: 
1245/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: