doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.
Pracovisko:
PdF Univerzita Komenského v Bratislave
Pracovisko MPC:
Registrácia: streda, 31. január 2018 - 20:15