Rozvoj digitálnych kompetencií v elektronickej komunikácii

Práca v on-line prostredí s e-mailom, kalendárom, zdieľanie súborov, on-line tvorba kancelárskych dokumentov (texty, tabuľky, prezentácie...) a formulárov

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1219/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: