Práca so symbolmi a symbolickou rečou v nových učebných osnovách predmetu náboženstvo/ náboženská výchova

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania získať nové poznatky z oblasti symbolov, symbolickej reči a praktické zručnosti pri tvorbe metodík vyučovacích hodín s aplikáciou uvedenej problematiky.

Číslo akreditácie: 
1216/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: