Procesný prístup k zvyšovaniu kvality riadenia školy

Rozvoj vedomostí a zručností vedúcich pedagogických zamestnancov v oblasti analýzy
procesov školy a procesného prístupu k zvyšovaniu kvality riadenia školy, výchovy a vzdelávania.

Číslo akreditácie: 
1111/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Procesný prístup k zvyšovaniu kvality riadenia školy
Rozhodnutie o schválení: