Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania praktické riešenia ako využívať výsledky psychodidaktickej analýzy učiva v kontexte so vzdelávacími cieľmi pri tvorení maturitných zadaní podľa Bloomovej taxonómie výukových cieľov.

Číslo akreditácie: 
1110/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: