Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka

Obsah maturitnej skúšky je stanovený pre každý predmet v cieľových požiadavkách na maturitnú skúšku. Úlohou učiteľov jednotlivých vyučovacích predmetov je správne sformulovať úlohy maturitných zadaní, ktorých riešením žiaci preukazujú nadobudnuté vedomosti, zručnosti, spôsobilosti získané počas štúdia. Z tohto dôvodu bol v nadväznosti na akreditovaný vzdelávací program Príprava maturitných zadaní z ruského jazyka vytvorený učebný zdroj, ktorý má pomôcť účastníkom vzdelávania zorientovať sa v uvedenej problematike.

Autori: 
V. Nižníková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-997-0
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
50s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: