Výtvarná tvorba v krajine

Vzdelávací program poskytne pedagogickým zamestnancom poznatky o kresbe, maľbe a o zachytení perspektívy, priestoru a farebného stvárnenia krajiny.

Číslo akreditácie: 
1103/2013 - KV
Dokumenty