Formy inštalácie vo výtvarnej výchove

Cieľom učebného zdroja je na kunsthistorickom základe poskytnúť pedagógom nahliadnutie do histórie a prítomnosti inštalácie ako smeru súčasného výtvarného umenia a prostredníctvom tvorby autorov a diel objasniť podstatu inštalácie, lepšie ju spoznať a čerpať z nej tvorivé námety na ďalšiu tvorbu. 

Autori: 
S. Fecsó,J. Suchoža
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0188-7
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
52s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: