Galerijná pedagogika vo výtvarnej edukácii v základnej, strednej škole a v ZUŠ

Učebný zdroj približuje pedagógom všeobecné základy, metódy a formy galerijnej pedagogiky a jej využívania vo výchovno-vzdelávacom procese. Úzka kooperácia medzi galériou a školou je pre školu, konkrétne pre výtvarnú výchovu, prínosom. V predmetoch výtvarného zamerania je veľký potenciál na prácu s virtuálnymi galériami, prostredníctvom ktorých žiaci i pedagógovia môžu prekonať prekážky, ktoré im znemožňujú návštevu galérie a stretnutie s umením.

Autori: 
J. Homzová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1389-7
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
44s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: