Využitie interaktívnej tabule a softvéru Interwrite v edukačnom procese

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti digitálnej gramotnosti. Rozšíriť zručnosti tvoriť a upravovať interaktívne vzdelávacie materiály pomocou softvéru Interwrite v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1098/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: