Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme

Číslo akreditácie: 
1062/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: