Nové témy vo vyučovaní biológie

Prezentovaný akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania sa venuje novým témam vo vyučovaní biológie na základe štandardov v ISCED 2 a ISCED 3 pre biológiu, napr. jednotlivým typom ekosystémov, schopnostiam a osobitostiam človeka, dráždivosti, citlivosti a pohybu rastlín, zásadám správnej výživy atď. Program sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred lektorom a ostatnými účastníkmi vzdelávania, ktorú tvorí návrh prípravy na vyučovaciu hodinu
biológie na novú tému učiva podľa aktuálnych vzdelávacích štandardov predmetu.

Číslo akreditácie: 
1057/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Nové témy vo vyučovaní biológie
Rozhodnutie o schválení: