Netradičné náčinie v školskej telesnej výchove

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove. Je zameraný na aktualizáciu profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov na chýbajúce športové činnosti v edukácii, na rozšírenie a prehĺbenie poznatkov z oblasti cvičenia s netradičným náčiním a na aplikáciu získaných poznatkov a zručností vo výchovno-vzdelávacom procese.

Autori: 
M. Roučková, N. Smoleňáková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1352-1
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
50s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: