Muška svetluška

Na čo si spomenieme, keď myslíme na svoje detstvo? Čas, keď je celý svet prísľubom – tak ho asi vníma väčšina. A bez rozprávok by sme možno nevedeli, čo od sveta očakávať. V každom dospelom je trochu dieťaťa hádam aj pre možnosť veriť v dobro, ktorú nás naučila rozprávka. V našej tradícii majú rozprávky silné postavenie. A tak, ako sa vyvíjajú všetky iné oblasti, aj svet rozprávok sa mení. Čoraz viac sa odkláňa od našich tradičných motívov a aj rozprávkové motívy sa globalizujú. Skúsené učiteľky neraz potvrdia, že tento trend nie je práve najšťastnejší. Naša knižka vznikla na základe potrieb vlastnej praxe. Environmentálne zameranie materskej školy sme chceli zapracovať do našich činností práve prostredníctvom rozprávky, ktorá sa odohráva v našom starom známom prostredí. K myšlienke vytvoriť rozprávky s námetmi z prírody pribudol nápad rozpracovať k nim aj ďalšie aktivity, ktoré by na daný text nadväzovali a v konečnom dôsledku by tak prispeli k hlbšiemu preniknutiu do danej témy. Publikácia je teda rozdelená tak, aby s ňou mohli dospelí (učiteľky, ale aj rodičia) ďalej pracovať. Nie je nutné čítať rozprávky podľa ich poradia. Dospelý by si mal vopred premyslieť, aký problém chce dieťaťu priblížiť, a podľa toho si vybrať príbeh. Za každou rozprávkou sú uvedené možnosti, ako sa daný námet dá ďalej rozvíjať. Je na škodu našich detí, že klasické čítanie rozprávok je pre neustály časový deficit dospelých na ústupe. Ale kto si dá tú námahu a venuje svoj čas dieťaťu práve čítaním rozprávok, jednoduchšie môže preniknúť do jeho vedomia, lepšie spoznať to, čo ho zaujíma, i odhaliť to, v čom mu treba pomôcť. Ak na to budú použité naše rozprávky, môže sa ako pridaná hodnota u detí začať formovať aj environmentálne cítenie.

Autori: 
Janka Myslíková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
90s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon svetluska_-_na_webe.pdf5,43 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: