Multikultúrna výchova - áno, alebo nie?

Publikácia určená učiteľom občianskej náuky k vyučovaniu prierezovej témy Multikultúrna výchova a učiteľom etickej výchovy.

Autori: 
Ďurajková, D. - Vargová, D.
Poradie vydania: 
2.
Vydavateľ: 
AP MPC BA, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-7164-443-9
Rok vydania: 
2008
Rozsah: 
71s.
Verejná publikácia: