Možnosti vizualizácie v procese učenia

Učebný zdroj zachytáva možnosti vizualizácie v procese učenia u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Obsahuje informácie nielen z hľadiska skúmania grafickej podpory a následnej implementácie vizuomotorických máp do procesu učenia v predmete Prírodoveda pre 4. ročník základných škôl v skupine detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj témy súvisiace s touto problematikou.

Autori: 
B. Novakovová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1111-4
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
66s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: