Mladý záchranár I.a

Publikácia  je zameraná na dopravu a nehody spôsobované cyklistami, chodcami. Obsahuje  8 pracovných listov, ktoré pomôžu žiakom ako sa správať na ceste a predchádzať nehodám. Spracované sú témy -  bezpečná cesta zo školy, dôležité telefónne čísla, cyklisti, dopravné prostriedky: Ako sa správame v dopravných prostriedkoch, chodci, nehoda, križovatka  a naša bezpečnosť: Policajti, hasiči. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 
Lenártová Zuzana, PaedDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
28s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon zl_mlady_zachranar_1cast.pdf2,55 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: