Matematika vo svete predškoláka

Publikácia ponúka cesty, ktorými dieťa najprirodzenejšou činnosťou – hrou docieli vyjadrovanie svojich myšlienok a názorov v matematicko-logických operáciách. V publikácii venujem pozornosť možnostiam implementovania nových edukačných činností a návrhov do edukačného procesu, využitiu detských edukačných programov ako spôsobu nadobúdania matematickej gramotnosti, ako aj možnostiam variovania a nachádzania nových postupov v matematicko-logických operáciách.

Autori: 
Mgr. Obročníková Danka
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
45s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: