Ľudské telo, 1. stupeň

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa rozpracovaný do šiestich tematických celkov, ktorý pomôže nahradiť absentujúce učebnice. Tento učebný zdroj je využiteľný nielen v predmete Výchova k zdraviu, ale v priereze všetkých vyučovacích predmetov na prvom stupni základných škôl. V tejto časti predkladaného učebného zdroja nájdu žiaci množstvo informácii na aktuálne zaradené témy: vonkajšie časti ľudského tela, koža, kostra, svaly a vnútorné ústroje.

Autori: 
Žigová Terézia, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
33s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon tz_ludske_telo_1cast.pdf1,47 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: