Logoriekanky I

Naša reč vchádza do ušiek nášho dieťaťa, aby sa mu v hlave rozsvietila zázračná žiarovka a ono vyslovilo prvé slová. Je to dlhá namáhavá, ale aj krásna vzrušujúca púť. Nie je potrebné zdôrazňovať, prečo je dôležité, aby sa dieťa naučilo správne hovoriť. Reč nie je iba nástrojom dorozumievania, zdrojom sebavedomia, ale aj prostriedkom na formulovanie názorov, postojov, prejav osobnosti. Nespoliehajme sa, že sa naše dieťa naučí hovoriť. Pomôžme mu v tom. Využime ten krásny (a krátky) čas, kedy sa učí rozprávať. Spoznáme, aká presná a prirodzená je detská logika. Dozvieme sa mnohé o sebe. Vytvoríme puto, ktoré vydrží medzi nami veľmi dlho. Zároveň vyzbrojíme svoje dieťa do sveta, ktorý bude čoraz namáhavejší a zložitejší. (Daniel Hevier). Pri zostavovaní tejto publikácie, som sa snažila využiť svoje viac ako dvadsaťročné skúsenosti, ktoré som získala pri práci s deťmi. Nebolo mojim cieľom rozpracovávanie teoretických poznatkov a postupov, ktoré treba dodržiavať pri rozvoji reči detí. Táto oblasť je dostatočne rozpracovaná v odbornej literatúre. Mojou snahou je ponúknuť pedagogickým pracovníkom ako i rodičom pomôcku, v podobe logopedických riekaniek, ktoré môžu pomôcť deťom pri rozvoji reči, hlavne v etape fixácie, výslovnosti hlások a v etape automatizácie hlások a ich zaradenia do bežnej reči, ktoré, ako som zdôraznila, tvoria najdlhšie obdobie terapie. Etapa fixácie a automatizácie je náročná nielen z časového, ale aj motivačného hľadiska. Dieťa musí postupne - zabudnúť - na nesprávnu výslovnosť hlásky a vo svojom rečovom prejave použiť hlásku novú. Na fixovanie novovybudovaných  hlások u detí predškolského veku sú vhodné krátke rytmické útvary, riekanky, vyčítanky, hádanky, básničky. Deti si ich pre ich rytmickosť ľahko zapamätajú a majú pre ne aj motivačný význam. Deti ich rady počúvajú, neskôr samy reprodukujú. Rodič dieťaťa ich potom môže využívať v každodennom nácviku fixácie správnej výslovnosti.

Autori: 
Božena Pipíšková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
40s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon logoriekanky_cast_1.pdf46,43 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: