Kritériá hodnotenia slohových prác

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Hodnotiace kritériá na opravu slohových prác. Je koncipovaný jednak ako pomôcka pre lektora pri „oživovaní“ vybraných poznatkov z oblasti štylistiky a objasňovaní inovovanej terminológie z tejto oblasti, ale hlavne ako pracovný materiál pre tvorivé dielne, základom ktorých je skupinová práca účastníkov vzdelávania.

Autori: 
A. Húsková
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-760-0
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
54s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: