Kompetencie na dosiahnutie výchovnej synergie v škole a školskom zariadení

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Kompetencie na dosiahnutie výchovnej synergie v škole a v školskom zariadení.
Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytnúť vedúcim pedagogickým zamestnancom základnú orientáciu pre úspešné zvládnutie samostatnej práce vo svojich pracovných kolektívoch tak, aby získali kompetencie na dosiahnutie výchovnej synergie v škole a v školskom zariadení.

Autori: 
L. Baranyai,M. Hubač
Autor link: 
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0266-2
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
55s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: