vychovávateľ

Manažment triedy, oddelenia a výchovnej skupiny prostredníctvom rituálov

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti využitia IDP - Interaktívnej digitálna edukačnej pomôcky AMV - v edukácii

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
prezenčne

Práca s profesijným štandardom, tvorba portfólia a atestácie pre vychovávateľov

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Realizácia detského divadla v podmienkach VMV

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Výtvarná výchova 2 Figurálny motív

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Kraslice tradične - netradične

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Kraslice tradične - netradične

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Výtvarná výchova 1 Naturálny motív

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Atestačné portfólio vychovávateľa

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Atestačné portfólio vychovávateľa

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy

Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Čitateľské stratégie na 1. stupni ZŠ s VJM - I. časť

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
prezenčne

Školská mediácia - predchádzajme negatívnym prejavom v správaní

Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Agátkine rozprávky a rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Kontrolná činnosť vedúceho pedaqogického a vedúceho odborného zamestnanca

Lektor: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole

Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole

Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole

Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Efektívne posudzovanie informácií prijímaných z médií

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Forma podujatia: 
prezenčne

Edupage v práci učiteľa

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Forma podujatia: 
prezenčne

PODPORA ROZVÍJANIA FUNKČNEJ GRAMOTNOSTI V NADVÄZNOSTI NA EMOCIONÁLNU GRAMOTNOSŤ - FUNKČNÁ GRAMOTNOSŤ

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Práca s textom na podporu čitateľskej gramotnosti u žiakov zo SZP

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Vieme zvládať šikanovanie v školách?

Lektor: 
PhDr. Jarmila Verbovská
PhDr. Blažena Žabecká
Mgr. Jana Štofaňáková
Mgr. Mária Szirmaiová, PhD.

Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
online (webinár...)