Interpretácia umeleckého diela

Učebný zdroj ponúka námety na možnosti interpretácie obrazov v záujmovom útvare tvorivá dramatika. Obsahuje 22 aktivít, v ktorých žiaci reagujú na obrazy vyjadrením svojich pocitov, vlastných názorov, vytvorením príbehu podľa obrazu, namaľovaním autoportrétu, portrétu spolužiaka, porovnaním dvoch obrazov. Hrajú sa na reštaurátorov, dramatizáciu postáv nachádzajúcich sa na obraze a majú možnosť poskladať puzzle.

Autori: 
Mgr. Muchová Martina
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
32s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: