Informačná bezpečnosť v škole

Vzdelávanie je zamerané na aktualizáciu a rozšírenie profesijných kompetencií
v oblasti informačnej bezpečnosti pre potreby pedagogickej a odbornej praxe.

Číslo akreditácie: 
812/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Informačná bezpečnosť v škole
Zdroje - publikácie: