Informačná bezpečnosť v škole

1 Úvod do problematiky 4
1.1 Význam informačnej bezpečnosti 6
1.2 Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť
a legislatívne normy 12
1.3 Zákon o ochrane osobných údajov 14
1.4 Ochrana autorských práv 18
1.5 Základné pojmy 18
2 Bezpečný internet 26
2.1 Technické aspekty informačnej spoločnosti 27
3 Bezpečnosť pri práci s informáciami 38
3.1 Zdroje informácií 38
3.2 Hodnovernosť poskytovateľa 39
3.3 Spracovanie informácií 40
3.4 Ochrana, ukladanie, prenos a archivácia údajov 41
3.5 Poskytovanie informácií – netiketa 43
3.6 Šifrovaná komunikácia 45
3.7 Elektronický podpis 47
4 Možnosti zvyšovania informačnej bezpečnosti v procese
výchovy a vzdelávania 49
4.1 Príklady aktivít pre žiakov 52
5 Záver 63

Autori: 
Ing. Miroslava Jakubeková, Ing. Vladimír Bobot
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-486-9
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
64s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Informačná bezpečnosť v škole2,45 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
Ing. Vladimír Slahučka
Ing. Eva Žernovičová
Verejná publikácia: