Hudobné miniatúry - Hudobné nástroje

Učebný zdroj ponúka súbor textov, obrázkov a úloh pre žiakov v oblasti delenia hudobných nástrojov. Žiaci najprv prostredníctvom krátkych textov získavajú poznatky o jednotlivých skupinách hudobných nástrojov, následne riešia úlohy vyplývajúce z textu. Majú priradiť nástroje k obrázkom, zakrúžkovať správnu odpoveď, pomocou internetu nájsť názvy nástrojov na obrázkoch. V závere učebného zdroja si môžu žiaci overiť správnosť svojich riešení úloh.

Autori: 
Romanová Juliána, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
22s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jr_hudobne_miniatury_hudobne_nastroje.pdf852,92 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: