Hudobné miniatúry - Baroko

Hlavným cieľom pracovných listov je vytvoriť pomôcku učiteľom pre ich prácu a tiež pre prácu žiakov. Pomocou týchto pracovných listov si žiaci môžu rozširovať poznatky v danej oblasti, konkrétne v oblasti hudobnej náuky. V úvode pracovného listu sú zhrnuté poznatky k danej téme, z ktorých žiaci následne vyvodzujú odpovede pri riešení konkrétnych úloh. Tento učebný text obsahuje množstvo obrázkov pre lepšiu názornosť a predstavivosť žiaka.

Autori: 
Romanová Juliána, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
21s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jr_hudobne_miniatury_barok.pdf730,11 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: