Hudba okolo nás 2. časť

Námety v učebnom zdroji sú zacielené na rozvíjanie hodnotovo pozitívneho a kreatívneho štýlu života na základe nonkognitívnych funkcií a procesov. Dôraz kladie na skúsenosť z prežívania žiakov a aktívnu účasť na nových skúsenostiach a zážitkoch získaných hudobnou percepciou, vokálnou a inštrumentálnou hudobnou reprodukciou a produkciou. Ciele súvisiace najmä s psychomotorickou oblasťou, vnímaním hudby a komunikáciou prostredníctvom hudby s okolitým svetom sú prepojené aj na oblasť kognitívnu. Miesto hudby v zmysluplnom využívaní voľného času je afektívnym zameraním materiálu. Kvízy, doplňovačky, priraďovania, hudobné hry a cvičenia posilňujú kompetencie k celoživotnému učeniu sa, sociálne komunikačné kompetencie, kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií a kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.

Autori: 
Markovič Ladislav, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
23s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon lm_hudba_okolo_nas_2cast.pdf1,18 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: