Hry vo vyučovaní nemeckého jazyka na základnej škole a strednej škole

Aktualizačné vzdelávanie ponúka rozšírenie profesijných kompetencií v oblasti využitia didaktických hier vo vyučovaní NEJ, je určené pre učiteľov pre primárne, nižšie stredné vzdelávanie a pre učiteľov strednej školy na všetkých kariérových pozíciách s vyučovacím predmetom NEJ

Číslo akreditácie: 
1205/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Dauvillier, Christa - Lévy-Hillerich, Dorothea: Spiele im Deutschunterricht. Goethe Insitut München, 2004. ISBN 978-3-468-49646-2
Rozhodnutie o schválení: