Hráme sa so slovami II.

Hráme sa so slovami II nadväzuje na prvú časť Hráme sa so slovami I. Učebný zdroj je určený pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ a 3. - 5. ročníka ŠZŠ, ktorí pracujú v záujmovom útvare zameranom na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Obsahuje súbor úloh, v ktorých žiaci čítajú, skladajú a opisujú slová či vety doplnené a spestrené obrázkami. Prostredníctvom rozprávania, počúvania a čítania úryvkov príbehov a riekaniek sa žiaci učia rozlišovať, čo je dobré a čo zlé, vyjadrujú svoje myšlienky a názory. Pri týchto činnostiach si žiaci upevňujú svoje čitateľské schopností. Učia sa hravou formou dopĺňať si vedomosti a obohacovať slovnú zásobu, a to aj v čase mimo vyučovania.

Autori: 
Kmecová Magdaléna, PhDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
26s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon mk_hrame_sa_so_slovami_2cast.pdf1,65 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: