Košice

Adresa pracoviska
DP MPC Košice
Južná trieda 10
04001 Košice
+421 917 912 648
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa