Košice

Adresa pracoviska
DP MPC Košice
Južná trieda 10
04001 Košice
+421 917 912 648
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa

zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska MPC v Košiciach

Kontakty
Telefón: 
+421 918 402 672

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 917 912 648

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 917 516 197

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 917 462 918

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 917 462 524

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 917 462 007