Fyzika a praktiká

Obsah učebného zdroja tvorí didaktické spracovanie troch vyučovacích hodín na tému Tlak, Hydrostatický tlak a Atmosferický tlak za pomoci digitálnych technológií a záujmových aktivít v predmete Praktikum z fyziky. Ich koncepcia je zameraná na získavanie praktických zručností pri skúmaní fyzikálnych javov a na overovanie získaných poznatkov. Zámerom autorky pri tvorbe pracovných listov na prípravu projektu a precvičovanie poznatkov o tlaku bolo, aby žiaci vedeli odkrývať súvislosti, vyvodzovať a formulovať vlastné závery, boli schopní selektovať informácie.

Autori: 
Mgr. Janka Vidinská
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
31s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jv_praktikum_z_fyziky_v_8roc.pdf2,16 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: