Funkčné inovačné vzdelávanie pre absolventov funkčného vzdelávania (FIV1)

Ide o vzdelávací program, ktorý je určený absolventom funkčného vzdelávania, ktorí potrebujú absolvovať svoje prvé funkčné inovačné vzdelávanie.

Absolvovaním programu funkčného inovačného vzdelávania vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec si zdokonaľuje svoje riadiace kompetencie, ktoré je vhodné rozvíjať vo vzdelávacom programe, ktorého cieľovou skupinou budú aj vedúci pedagogickí zamestnanci aj vedúci odborní zamestnanci. V rámci skupinových prác budú účastníci vzdelávania riešiť vlastné riadiace problémy, vzájomné zdieľanie týchto problémov a možné riešenia ich môže obohatiť o nové skúsenosti a môže im pomôcť hľadať optimálne riešenia pre vlastné procesy riadenia.

K prihláške je potrebné priložiť kópiu osvedčenia o funkčnom vzdelávaní.

 

Číslo akreditácie: 
1792/2018 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: