Funkčné inovačné vzdelávanie pre absolventov funkčného inovačného vzdelávania (FIV2)

Tento program je určený pre absolventov funkčného inovačného vzdelávania (2/2010-KV príp. 1364/2014-KV) a to bez ohľadu na to, či ide o vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Absolvovaním programu funkčného inovačného vzdelávania vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec si zdokonaľuje svoje riadiace kompetencie, ktoré je vhodné rozvíjať vo vzdelávacom programe, ktorého cieľovou skupinou budú aj vedúci pedagogickí zamestnanci aj vedúci odborní zamestnanci. V rámci skupinových prác budú účastníci vzdelávania riešiť vlastné riadiace problémy,  vzájomné zdieľanie problémov aj možných riešení ich môže obohatiť o nové skúsenosti a môže im pomôcť hľadať optimálne riešenia pre vlastné procesy riadenia.

K prihláške je potrebné priložiť kópiu osvedčenia o funkčnom vzdelávaní a kópiu osvedčenia o funkčnom inovačnom vzdelávaní.

 

Číslo akreditácie: 
1793/2018 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: