Formovanie vzťahu k podnikavosti

Publikácia reaguje na poslanie školy v oblasti prípravy žiakov na celé obdobie profesijnej kariéry a potrebu formovať u žiakov také kompetencie, ktoré budú potrebovať pre svoje povolania, pre profesijný rast a uplatnenie počas svojho produktívneho života. Poukazuje na jednoduché možnosti rozvoja podnikateľských kompetencií na základe poznania podnikateľského prostredia, motivácie k podnikaniu, rozvoja podnikateľského myslenia a uplatňovania poznatkov pri riešení konkrétnych úloh. Uvádza príklady na získanie prvých „skúseností“ so svetom podnikania cez návrhy vlastných podnikateľských riešení a hľadanie podmienok na ich realizáciu. Napriek tomu, že ide len o „podnikanie na papieri“, žiaci získavajú nové skúsenosti, poučenie a inšpiráciu v duchu výroku „Ak budete čakať, pokým nastane pravý okamžik, pravdepodobne nikdy nič neurobíte.“ Publikácia prezentuje možnosti, ako žiakom ukázať cestu k podnikaniu, vysvetliť jeho podstatu, plusy, mínusy aj príležitosti, ktoré prináša, a ohrozenia, s ktorým je spojené.

Autori: 
Ing. Miroslava Jakubeková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1437-5
Rok vydania: 
2018
Rozsah: 
24s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Formovanie vzťahu k podnikavosti1,7 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Funkčná gramotnosť