Florbal v učive telesnej a športovej výchovy

Učitelia telesnej a športovej výchovy základných a stredných škôl zaznamenávajú každý rok klesajúcu úroveň výsledkov testov hodnotenia pohybovej výkonnosti žiakov. Žiaci postupne strácajú záujem o telesnú výchovu, ktorú donedávna považovali za najobľúbenejší predmet. Zaradenie netradičných športových hier do školských vzdelávacích programov umožňuje ponúknuť žiakom niečo nové a zároveň zatraktívniť vyučovanie. Jednou z možností, ako spestriť a obohatiť hodiny telesnej výchovy, je zaradenie florbalu do vyučovania.

Autori: 
M. Roučková,J. Vnuk
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-993-2
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
65s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: