Experimentálne a graficky dokazujeme zákonitosti šírenia svetla

Autorka prezentuje pracovné listy k tematickému celku Optika pre voliteľný predmet Praktikum z fyziky. Pracovné listy sú najmä pomocou pre žiakov, aby na základe názorných fotografických ukážok žiaci vedeli pohotovo reagovať na praktické riešenie problémov s využitím osvojených poznatkov.  Žiakom sú ponúknuté aj nápovedné obrázky, aby bolo zabezpečené plynulé riešenie úloh, čo umožní dobrý pocit z úspechu a získané vedomosti budú trvalejšie. Tvorivosť žiakov sa môže uplatniť pri riešení praktických úloh prostredníctvom uvedených edukačných programov. Charakter úloh sa strieda, aby vypracovávanie bolo zaujímavejšie a motivujúcejšie. 

Autori: 
Vidinská Janka, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
24s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: