Enviroment V.

Autorka vytvorila niekoľko pracovných listov na precvičovanie učiva o živej a neživej prírode. Úlohy a zadania sú koncipované zaujímavo, rôznorodo, obsahujú prvky environmentálneho charakteru. Žiaci pracujú s doplňovačkami, riešia tajničky a hádanky, odpovedajú na otázky, triedia a identifikujú prvky živej a neživej prírody. Autorka využila aj medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom. V závere ponúka krátky test na opakovanie učiva.

Autori: 
Kuzmová Jarmila, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
21s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jk_environment_5cast.pdf1,26 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: