Dromoro VII

Dromoro 7 predstavuje pracovné listy, v ktorých autorka spracovala témy zvykov a tradícií, rodiny a delenia prác, živej prírody, ľudského tela, chorôb a prevencie, návštevy u lekára, sebaobslužných prác a oblečenia. Využila rôzne motivačné básničky, hádanky, farebné názorné obrázky, zreteľne zakomponovala medzipredmetové vzťahy. Pri plnení jednotlivých úloh žiaci pomenúvajú prredmety, veci, zvieratká a osoby, triedia ich, odpovedajú na otázky, rozprávajú o témach. Rozvíjajú aj jemnú motoriku prostredníctvom strihania, lepenia, skladania častí, modelovania. 

Autori: 
Jacková Martina Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
22s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon mj_dromoro_7cast.pdf2,05 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: